Joanna Bisley Malachite 14kt Goldfill, and Swarovski Crystal Bracelet

b3414